ΣΔΙΤ: ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

  • Κατηγορία Άρθρα

του Γιάννη Αργυράκη

Είναι να απορεί κανείς!

Εκεί που οι ΣΔΙΤ ήταναπαγορευμένεςλέξεις για την Αριστερά και την Αυτοδιοίκηση και αφορούσεκυρίωςαυτοκινητόδρομους και διαχείρισηαπορριμμάτων, ήλθε η κυβέρνηση, να τις κάνεισημαίαευκαιρίας, για κάθεείδουςδημόσιοέργο, αυξάνοντας το κόστοςκατασκευής, λειτουργίας και επινοικίασης του στο Δημόσιο, υποθηκεύονταςταυτόχρονα το ΠΔΕ και το επαγγελματικόαντικείμενο των επόμενων γενεών.

Μήπως ήλθε η ώρα να παρέμβουνεπιστημονικοί, τεχνικοί και κατασκευαστικοίφορείςμικρομεσαίωνεπιχειρήσεων;

Μήπωςθυμούνταισημερινάκυβερνητικάαλλά και κομματικάστελέχη, τι έλεγαν με τις πρώηνθεσμικές, συνδικαλιστικές, και επαγγελματικές τους ιδιότητες;

Τουλάχιστον ας ξαναγίνειέναςδημόσιοςδιάλογος και μια ενημέρωση, για να μας πείσουν, για την αναγκαιότητα και τα οφέλη, από μια γενικευμένηχρήση των ΣΔΙΤ, για τέτοιαδημόσιαέργα που εξαγγέλλονται και διαβάζουμε στον τύπο.

Γιάννης Αργυράκης
Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ

COMMENTS