Στη δημοσιότητα οι μισθοί των κληρικών

Αναρτήθηκαν σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου  Παιδείας, πίνακες με τις αποδοχές  των κληρικών ανάλογα με την εκπαίδευσή τους και με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.
Οι καθαρές αποδοχές του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος ανέρχονται στα 2.213 ευρώ μηνιαίως.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας


Σχετικά με το θέμα των αποδοχών του Ιερού Κλήρου, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τα πραγματικά δεδομένα έχουν ως ακολούθως (δίδονται τυχαία παραδείγματα):

α. Ιερός κλήρος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011

ΠΕ

0

1.092

770 (κατά το πρώτο έτος λόγω των κρατήσεων για νεοδιοριζομένους που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ο μισθός ανέρχεται σε 678 ευρώ)

ΠΕ

10

1.381

1.032

ΠΕ

30

2.023

1.410

ΔΕ

0

858

644

ΔΕ

30

1.529

1.099

β. Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

30

2.534

1.750

 

γ. Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

33

2.978

2.213

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο Κράτους για τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, αρμόδιος εκκαθαριστής για τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές.

 

Ο Ιερός Κλήρος υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο χωρίς καμία θετική ή αρνητική διάκριση. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και ο Ιερός Κλήρος δεν έχουν εξαιρεθεί από καμία γενικότερη μισθολογική μείωση ούτε ζήτησαν να εξαιρεθούν.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2012 03:42
COMMENTS