Σύνθεση νέας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπήςτου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, όπως προέκυψε μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 7, 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την 1η Συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 02-01-2018, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Ξυγκώρος

Α’ Αντιπρόεδρος: Παύλος Κρανιώτης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γκούμας

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Γκραίκης

Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Καπερώνης

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Ανδρέας Ζαγάκος

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Μενέλαος Κουτέλας

COMMENTS