Στο 30,4% η μαύρη εργασία στους τουριστικούς προορισμούς

Με στόχο την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού από εργοδότες εποχιακών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τουριστικούς προορισμούς κινήθηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το διάστημα 21/06/12-31/08/12

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, ελέγχθηκαν δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκαπέντε (2.715) επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, διαμονής και παροχής υπηρεσιών όπου συνολικά καταχωρήθηκαν έντεκα χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα τέσσερις (11.754) εργαζόμενοι εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι εβδομήντα εννέα (3.579) ήταν ανασφάλιστοι και οι οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (8.175) ασφαλισμένοι, (ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας 30,4%).

Στους παραβάτες εργοδότες επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο αρχικά πρόστιμα δύο εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.042.000,00) και ακολουθεί ο ουσιαστικός έλεγχος των βιβλίων των επιχειρήσεων για την επιβολή εισφορών με όλες τις προσαυξήσεις για τους ανασφάλιστους εργαζομένους.

Οι έλεγχοι για την ανασφάλιστη εργασία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 19:37
COMMENTS