Δ.Σ. Καλαμάτας: Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων(ΓΚΠΔ / GDPR) »

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ / GDPR) την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρα 18:00

στο Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Περικλής Ξηρογιάννης, Πρόεδρος ΔΣΚ

 

                       ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 

Γιώργος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής

«Το νέο τοπίο ενόψει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)»

 

Αλέξανδρος Βαρβέρης, Δ.Ν., Μέλος ΕΔΙΠ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής

«Τεχνικά και οργανωτικά θέματα – οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η τοποθέτηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)»

 

                      Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

COMMENTS