Αρχίζει η διάνοιξη της οδού Μπουλούκου

Στις 9 Αυγούστου 2017 αρχίζει η διάνοιξη της οδού Μπουλούκου προς βορράν, στην Καλαμάτα, η οποία θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως κυκλοφορίας και αντιμετώπισης ενδεχομένων πλημμυρών.

COMMENTS