Αγωγός ομβρίων στο νότιο τμήμα του Βιοτεχνικού Πάρκου

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, οι εργασίες κατασκευής αγωγού ομβρίων στο νότιο τμήμα του Βιοτεχνικού Πάρκου.

Ο αγωγός αυτός θα οδηγεί τα νερά της βροχής στην τάφρο που βρίσκεται εξωτερικά της περίφραξης, ώστε αυτά να μη λιμνάζουν στη νότια πλευρά του ΒΙΟ.ΠΑ. Το έργο είναι ύψους 6.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τη Διοκλής Α.Ε.

Πέραν αυτού, θα εκτελεσθούν εργασίες ρειθροκρασπέδωσης, για οριοθέτηση δρόμου εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου, στο νότιο τμήμα του.

COMMENTS