Φεύγουν οι πλάκες όδευσης τυφλών από τη Χρήστου Κουμάντου

Στον πεζόδρομο Χρήστου Κουμάντου, συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας προβαίνει σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, σε αφαίρεση των πλακών όδευσης τυφλών, διότι αυτές συμπίπτουν με τον χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
Οι αφαιρούμενες θα αντικατασταθούν με πλάκες συμβατές με την πλακόστρωση στο συγκεκριμένο χώρο.
Με την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά θα γίνει η κατάλληλη τοποθέτηση πλακών όδευσης, για την ολοκληρωμένη λειτουργία τους στους πεζοδρόμους Αριστομένους - Χρήστου Κουμάντου, καθώς και στην οδό Αναγνωσταρά.
COMMENTS