Ολοκληρώθηκε έργο ηλεκτροφωτισμού στο βόρειο τμήμα της Αρτέμιδος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την πραγματοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)».

Ανάδοχος ήταν η εταιρεία Ν. Παπουτές – Κ. Μέγγος, που προσέφερε έκπτωση 47%, σχετικά με έργο προϋπολογισμού 59.950 ευρώ με το ΦΠΑ.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για το φωτισμό της οδού Αρτέμιδος από τη συμβολή της με την οδό Λαιΐκων έως τον κόμβο που οδηγεί στον περιμετρικό. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 19 νέοι ιστοί φωτισμού, διπλού βραχίονα, καθώς και 2 νέοι ιστοί μονού βραχίονα, όλοι με τα αντίστοιχα φωτιστικά σώματα, ενώ αποξηλώθηκαν ορισμένοι παλιοί ιστοί.

COMMENTS