Δεκατιανό σε 570 μαθητές από το Δήμο Καλαμάτας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας απέστειλε στο Δήμο Καλαμάτας τις ανάγκες για την παροχή κολατσιού σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους δεκατιανό σε 570 οικονομικά αδύνατους μαθήτριες και μαθητές, που φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία στην περιφέρειά του. Η διανομή θα γίνεται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τρόπο παιδαγωγικά ορθό.

COMMENTS