Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ολοκλήρωση του 5ήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Στο Μανιατάκειον Ίδρυμα Στην Κορώνη

Η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγή βιώσιμης ανάπτυξης ήταν το θέμα του επιτυχημένου 5νθήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο «1ο Τοπικό Σεμινάριο InHeriT» που πραγματοποίησε το Μανιατάκειον Ίδρυμα στη Μεσσηνία 2-6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Η επιτυχία της διοργάνωσης έγκειτο στο γεγονός ότι 7 φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, βασικοί εταίροι στο πρόγραμμα InHeriT, ανταλλάξανε απόψεις σχετικά με την οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και το ρόλο της στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σκοπός του Σεμιναρίου στη Μεσσηνία ήταν η οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του συνοδευτικού παιδαγωγικού υλικού για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος μαζί με τα Εγχειρίδια Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου.

Καθημερινά το σεμινάριο διαρθρωνόταν σε δύο μέρη: το πρώτο λάμβανε χώρα στο Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη και ήταν αφιερωμένο στην εκπαίδευση και την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ το δεύτερο στην μελέτη και κατανόηση της διαχείρισης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτικών και των μεθόδων στη Μεσσηνία (περιλάμβανε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς φορείς, εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων και εκπροσώπους επιχειρήσεων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις) προκειμένου η γενική γνώση να προσαρμοστεί στα τοπικά προβλήματα και προτεραιότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Καποδιστριακό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Μεθώνης.

Το Σεμινάριο επικεντρώθηκε: α) στην οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, β) στην εξισορρόπηση των θετικών και αρνητικών οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και γ) στα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης των επενδύσεων πολιτιστικής κληρονομιάς.

COMMENTS